Jakub Gac

Graphic Designer

Stawia na dokładność i nietuzinkowość. Jego projekty stale ewoluują, ponieważ aktywnie śledzi panujące trendy w branży. Rysunek to jego mocna strona.